Handelsagenten

Hvad er en handelsagent?

Hvis du er handelsagent, handler du i agenturgiverens navn og for dennes regning. Det er en handelsagents særlige karakteristika! Når en agentaftale udformes mellem på aktørerne på markedet, får en handelsagent ret til at forhandle agenturgiverens produkter eller ydelser i et bestemt område.

Hvad er handelsagentens forpligtelser?

Ligesom agenturgiveren, er du, som en handelsagent, underlagt særlige forpligtelser. Agentforholdet reguleres hovedsageligt af handelsagentsloven, som blev vedtaget den 2. maj 1990. Det kan læses i loven, at du som handelsagent skal varetage agenturgiverens interesser ved udførelsen af dit hverv. Du skal derudover handle loyalt og redeligt. Her skal du være særlig opmærksom på:

  • du skal foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud
  • du skal have bemyndigelse hertil, indgå aftale vedrørende de forretninger, der er omfattet af agenturforholdet
  • du skal underrette agenturgiveren om indhentet tilbud eller indgået aftale
  • du skal underrette agenturgiveren om andre forhold som han/hun bør kende
  • du skal følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren

Hvad skal der ved ophør af en agentaftale?

Står du og agenturgiveren med en aftale der skal ophøre? Så skal du være særlig opmærksom på at du, som handelsagent, f.eks. får ret til at få en indsigt i agenturgiverens forretningsbøger. Her kan du med fordel lave en verifikation af provisionsnotaen. Ydermere skal du være opmærksom på at ved agentaftalens ophør, er du ikke længere forpligtet til at efterfølge en agenturgiveres urimelige forskrifter i arbejdet. Det kan fx være detailstyring af dig som handelsagent.

Hvad skal du, som handelsagent, være særlig opmærksom på?

Det er vigtigt at du, som handelsagent, er særlig opmærksom på om en aftale, der er indgået mellem dig og agenturgiveren, behandler de rettigheder og forpligtelser, der både ved lov samt praksis er fastslået på området.

Har du brug for rådgivning af en advokat?

Vil du indgå eller har du indgået en agentaftale, men er du i tvivl om jeres aftale opfylder de rigtige krav til loven og retspraksis? Så lad vores eksperter i Advokatgruppen hjælpe dig! Vi har dygtige advokater i Horsens, Århus og Fredericia, der er specialiseret i at rådgive handelsagenter og mellemmænd.  Du skal derfor ikke tøve med at kontakte os på telefon 70 10 13 30.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!