Agenten

Som handelsagent handler man i agenturgiverens navn og for dennes regning. Dette er handelsagentens særlige karakteristika.

Agentforhold reguleres hovedsageligt af handelsagentloven, som blev vedtaget den 2. maj 1990.

Som handelsagent er det vigtigt at være opmærksom på, om den aftale man har indgået (eller tænkt sig at indgå) behandler de rettigheder og forpligtelser der ved både lov og praksis er fastslået på området. Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os her.