Agenturgiveren

Hvad er en agenturgiver?

Agenturgiveren er det ene part i en agentaftale. Agenturgiveren er typisk en produktionsvirksomhed, men kan dog også være en person, der med henblik på salg af sine varer ønsker bistand til salget. I denne forbindelse giver agenturgiveren sine agentrettigheder til en handelsagent. Agenten er typisk den aktør, agenturgiveren indgår en aftale med, med henblik på at formidle salg af agenturgiverens produkter i et nærmere angivet geografisk område.

En agentaftale indebærer, at den pågældende agent handler i dit navn og for din regning. Agenten er normalt ikke berettiget til at indgå bindende aftaler på vegne af agenturgiveren. Du kan læse mere om agentaftaler her. 

Hvad er agenturgiverens forpligtelser?

Dine forpligtelser som agenturgiver i agentaftalen, er defineret i loven om handelsagenter, som forkortes til HAGL. Her fremgår det af HAGL § 5, at du som agenturgiver bl.a., skal handle loyalt og redeligt over for handelsagenten. Dermed har du pligt til at:

  • stille det nødvendige materiale til rådighed vedr. de pågældende varer for handelsagenten. (Typisk vareprøver, reklamemateriale m.m.)
  • skaffe agenten de oplysninger, der er nødvendige for hvervets gennemførelse
  • inden for rimelig tid at underrette handelsagenten om accept eller afslag på tilbud, som agenten har indsendt
  • underrette handelsagenten om manglende gennemførelse af en aftale, som handelsagenten har formidlet
  • inden for rimelig tid, at underrette handelsagenten, hvis der kan forudses et større fald, end handelsagenten kunne forudse
  • ikke at give agenten urimelige forskrifter vedrørende samarbejdet
  • på begæring give handelsagenten indsigt i agenturgiverens forretningsbøger med henblik på verifikation af provisionsnotaens

Hvad sker der hvis agentaftalen ophører?

Ved ophør af aftalen er agenturgiveren typisk forpligtet til at betale en godtgørelse til agenten, såfremt agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en væsentlig udvidelse af handelen med den eksisterende kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele. Godtgørelsen kan andrage op til et års provision.

Hvad skal du være særlig opmærksom på som agenturgiver?

Agenten er i forhold til omverdenen en repræsentant for dig. Derfor er det naturligvis meget vigtigt, at agentaftalen regulerer, i hvilke situationer agenten må handle på dine vegne!

Rådgivning af erfarne advokater

Står du og mangler rådgivning i forhold til en agentaftale? Så lad Advokatgruppens advokater i Horsens, Fredericia og Århus hjælpe dig med at udforme din agentaftale. På den måde kan du sikre dig, at dine produkter bliver brandet efter dit ønske. Vores dygtige advokater står altid klar til at hjælpe dig med din agentaftale. Ring på telefon 70 10 13 30 for en indledende drøftelse af din sag.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!