Agenturgiveren

En agenturgiver er en aktør i en agentaftale. Ved en agentaftale indgår to aktører en aftale, hvor en agenturgiver giver sine rettigheder til at forhandle produkter eller ydelser på et bestemt område til en sælger. Denne sælger vil således agere som agent i selve agentaftalen, og har derefter ret til at forhandle produkter eller ydelser på vegne af agenturgiveren i et bestemt område. Du kan læse mere om agentaftaler her.

Hvad er en agenturgiver?

En agenturgiver er altså en person eller virksomhed, der giver sine agentrettigheder til en handelsagent.

Når du er agenturgiver, indebærer aftalen altså, at den pågældende agent handler i dit navn og for din regning. Det kan fx være med henblik på at fremme salget af dine (som agenturgiver) produkter/ydelser.

Hvad er agenturgiverens forpligtelser?

Dine forpligtelser som agenturgiver i agentaftalen, er defineret i loven om handelsagenter, som forkortes til HAGL. Her fremgår det af HAGL § 5, at du som agenturgiver bl.a., skal handle loyalt og redeligt over for handelsagenten. Dermed har du pligt til at:

  • stille det nødvendige materiale til rådighed vedr. de pågældende varer for handelsagenten. (Typisk vareprøve, reklamemateriale)
  • skaffe agenten de oplysninger, der er nødvendige for hvervets gennemførelse
  • inden for rimelig tid at underrette handelsagenten om accept eller afslag på tilbud, som agenten har indsendt
  • underrette handelsagenten om manglende gennemførelse af en aftale, som handelsagenten har formidlet
  • pligt til, inden for rimelig tid, at underrette handelsagenten, hvis der kan forudses et større fald, end handelsagenten kunne forudse

Hvad sker der hvis handelsaften ophører?

Hvis jeres agentaftale ophører, suppleres dine pligter yderligere af HAGL § 24. Derefter skal du give handelsagenten indsigt i dine forretningsbøger med henblik på verifikation af provisionsnotaen. Ydermere er du, som agenturgiver, uberettiget til efterfølgende at give handelsagenten urimelige forskrifter i arbejdet. En urimelig forskrift kunne f.eks. være detailstyring af agenten.

Hvad skal du være særlig opmærksom på som agenturgiver?

Agenten er i forhold til omverdenen en repræsentant for dig. Derfor er det naturligvis meget vigtigt, at agentaftalen regulerer, hvilke situationer agenten må handle på dine vegne i!

Rådgivning af erfarne advokater

Står du og mangler rådgivning i forhold til en agentaftale? Så lad Advokatgruppens advokater i Horsens, Fredericia og Århus hjælpe dig med at udforme din agentaftale. På den måde kan du sikre dig, at dine produkter bliver brandet efter dit ønske. Vores dygtige advokater står altid klar til at hjælpe dig med din agentaftale. Så tøv ikke med at ringe på telefon 70 10 13 30.