Agenturgiveren

Som agenturgiver indgår man aftale med en handelsagent om, at denne handler i agenturgiverens navn og for dennes regning med henblik på at fremme salget af agenturgiverens produkter/ydelser.

Idet agenten i forhold til omverdenen er repræsentant for agenturgiveren, er det naturligsvis meget vigtigt, at agentaftalen regulerer i hvilke situationer agenten må handle på agenturgiverens vegne.

Dette er blot ét af mange punkter, som har betydning for udformningen af en agentaftale. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os her.