Tungvognssager

Vognmandsbranchen og visse professionelle chauffører fra andre brancher er undergivet et omfattende system af regler til chauffører, tilladelser, køretøj, arbejdstid mv.

Reglerne, og de sager de medføre, er vidt forskellige fra almindelige sager, fordi bevisførelsen ofte er meget teknisk og kræver forståelse herfor. Retspraksis viser, at de beviser og fortolkningselementer, der er vigtige i disse sager er helt andre end i almindelige straffesager.

Vi har stor erfaring vedrørerende

  • Køre-/hviletidssager
  • Sager om overtrædelse af Dimensionbekendtgørelsen – Fx overlæs sager om overskridelse af totalvægt, akseltryk, for højt/bredt læs mv.
  • Godskørselsloven – Kørsel uden tilladelse, arbejdsvilkår, tilbageholdelse af lastbil.
  • Færdselsloven – især sager om frakendelse pga. hastighedsovertrædelser, for tæt kørsel, færdselsuheld, overlæs, fejl/mangler ved køretøjet efter udstyrsbekendtgørelsen og sager, hvor der påstås tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.
  • Særtransport
  • EU-forordning 1072/2011 om international godskørsel for fremmet regning og cabotage kørsel.