Speciallovgivningen

Inden for en næsten uendelig række af særlove, findes der regler der regulere virksomheder. Disse regler administreres af særmyndigheder.

Vi kan selvfølgelige ikke speciallovgivningen udenad, men vi har erfaring med at føre sager inden for fx

 

  • Arbejdsmiljølovgivningen – ulykker, påbud mv.
  • Miljølovgivning
  • Landbrugs-, dyre- og fiskerilovgivning
  • Sø- og transportret
  • Færdsel og tungvognssager – se emnet her.

Ovennævnte forsvarererfaring, suppleret med erfaring i sagstypen fra anklagemyndigheden og vores erhvervsforståelse – gør at vi kan hjælpe jer bedst muligt.
Herudover kan vi rådgive om de rettigheder din virksomhed har overfor tvangsindgreb, myndighedernes kompetence, myndighedernes presseomtale af sagen mv.