Speciallovgivningen

Der findes uendelig mange love, bekendtgørelser, cirkulærer, lokale vedtægter og for ej at forglemme udstedte direktiver fra EU. Listen er lang og nok uendelig, da juraen er dynamisk og konstant i udvikling. Hos Advokatgruppen har vi bl.a. specialister inden for nogle helt særlige retsområder, som du kan læse mere om herunder.

Arbejdsmiljølovgivningen

I dag finder du reglerne om diverse krav til arbejdsmiljøet i arbejdsmiljølovgivningen. Disse regler skal overholdes i virksomheder og på byggepladser, og det kan derfor være rart med rådgivning fra eksperter i dette. Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater i Horsens, Århus og Fredericia, som kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder disse regler, så dine medarbejder arbejder under de rigtige forhold.

Miljø

Miljøet udgør i dag en vigtig parameter hos forbrugeren, og derfor er det vigtigt, at virksomheder har styr på deres miljøpolitik. Hertil er der kommet et stort fokus på miljøet fra regerings side. Det er derfor altafgørende at have de rigtige eksperter til at rådgive din virksomhed om miljøregler og -lovgivning, da der i dag stilles store krav til driften af din virksomhed. Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring i at rådgive private og virksomheder inden for miljøretten.

Landbrug og fiskeri

Reguleringen af landbrug og fiskeri er de seneste år blevet skærpet, og dette betyder, at du nu skal overveje nye muligheder for at drive og eje dit landbrug, da der nu er skærpede krav til forurening, fiskekvoter, foderstoffer, mærkning og markedsføring. Hos Advokatgruppen favner vi hele det juridiske spektrum indenfor landbrugsdrift og fiskeri. Vi rådgiver såvel store som små virksomheder gennem hele deres værdikæde – lige fra produktionen af dine råvarer til markedsføring og beskyttelse af dine rettigheder.

Sø- og transportret

Transport af gods og passagerer kan ske på mange forskellige måder, og i dag bruger man skibe, toge, biler, fly og sågar cykler, når ting og personer skal transporteres. Det er derfor en god ide at have en dygtig juridisk medspiller, som kan navigere din virksomhed sikkert gennem farvandet af de mange internationale konventioner såsom CISG, Incoterms og UCP 600.  Du kan læse mere om dette her.

Færdsel og tungvognssager

I dag bliver virksomheder i stigende grad pålagt komplekse regelsæt fra både Folketinget, administrative myndigheder og EU, og ofte fortolkes disse regler imod almindelig virksomhedsmæssig fornuft. Dette resulterer ofte i store bødekrav, inddragelse af tilladelser og rettighedsfrakendelser. Hos Advokatgruppen har vi et helt unikt kendskab til færdsel og tungvognssager, og du kan læse mere om dette retsområde på vores specialhjemmeside www.tungvognsadvokaten.dk.

Vores ekspertise i Advokatgruppen rækker langt, og de ovennævnte områder er blot et lille udpluk af de områder, som vi beskæftiger os med. Du skal derfor ikke tøve med at kontakte os til en uforpligtende og gratis snak om din sag.