Speciallovgivningen

Inden for en næsten uendelig række af særlove, findes der regler, der regulerer virksomheder og deres drift, og hvor overtrædelse af lovgivningen potentielt kan sanktioneres strafferetligt. Det gør sig blandt andet gældende for områder som moms og afgifter, ulovlige selskabskonstruktioner og aktionærlån. Disse regler administreres af særmyndigheder.

Det medfører, at erhvervsstrafferetten er et af de bredeste strafferetsområder og også et af de mest komplicerede. Det er eksempelvis svært at vide, hvordan man skal forholde sig, hvis SKAT og politiet beslaglægger hele bogholderiet. Det er vigtigt, at du allierer dig med en advokat med stor erfaring og speciale inden for så komplekst et retsområde.

Hos Advokatgruppen har vi eksperter i erhvervsstrafferet, der står klar til at hjælpe dig.

Vores ekspertise

Vi har bl.a. erfaring med at føre sager inden for:

Ovennævnte erfaring hos vores forsvarsadvokater, suppleret med erfaring fra tidligere ansættelse hos politiet og anklagemyndigheden, og vores indgående erhvervsforståelse, betyder, at vi kan yde dig den bedst mulige bistand under en straffesag. Herudover kan vi rådgive om de rettigheder din virksomhed har overfor tvangsindgreb, myndighedernes kompetence, myndighedernes presseomtale af sagen mv.

Arbejdsmiljølovgivningen

I dag finder du reglerne om diverse krav til arbejdsmiljøet i arbejdsmiljølovgivningen. Disse regler skal overholdes i virksomheder og på byggepladser, og det kan derfor være rart med rådgivning fra eksperter i dette. Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater i Horsens, Århus og Fredericia, som kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder disse regler, så dine medarbejder arbejder under de rigtige forhold.

Miljø

Miljøet udgør i dag en vigtig parameter hos forbrugeren, og derfor er det vigtigt, at virksomheder har styr på deres miljøpolitik. Hertil er der kommet et stort fokus på miljøet fra regerings side. Det er derfor altafgørende at have de rigtige eksperter til at rådgive din virksomhed om miljøregler og -lovgivning, da der i dag stilles store krav til driften af din virksomhed. Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring i at rådgive private og virksomheder inden for miljøretten.

Landbrug og fiskeri

Reguleringen af landbrug og fiskeri er de seneste år blevet skærpet, og dette betyder, at du nu skal overveje nye muligheder for at drive og eje dit landbrug, da der nu er skærpede krav til forurening, fiskekvoter, foderstoffer, mærkning og markedsføring. Hos Advokatgruppen favner vi hele det juridiske spektrum indenfor landbrugsdrift og fiskeri. Vi rådgiver såvel store som små virksomheder gennem hele deres værdikæde – lige fra produktionen af dine råvarer til markedsføring og beskyttelse af dine rettigheder.

Sø- og transportret

Transport af gods og passagerer kan ske på mange forskellige måder, og i dag bruger man skibe, toge, biler, fly og sågar cykler, når ting og personer skal transporteres. Det er derfor en god ide at have en dygtig juridisk medspiller, som kan navigere din virksomhed sikkert gennem farvandet af de mange internationale konventioner såsom CISG, Incoterms og UCP 600.  Du kan læse mere om dette her.

Færdsel og tungvognssager

I dag bliver virksomheder i stigende grad pålagt komplekse regelsæt fra både Folketinget, administrative myndigheder og EU, og ofte fortolkes disse regler imod almindelig virksomhedsmæssig fornuft. Dette resulterer ofte i store bødekrav, inddragelse af tilladelser og rettighedsfrakendelser. Hos Advokatgruppen har vi et helt unikt kendskab til færdsel og tungvognssager, og du kan læse mere om dette retsområde på vores specialhjemmeside www.tungvognsadvokaten.dk.

Kend dine rettigheder

En straffesag er altid af alvorlig og indgribende karakter. Udfaldet kan have stor betydning for din og din virksomheds fremtid, hvorfor det er vigtigt at vælge en specialiseret og dygtig forsvarsadvokat. Valget af forsvarsadvokat er dit!

Når politiet kontakter dig, så iagttag følgende:

à Bed om en advokat. Husk vi har en døgntelefon.

à Lad dig ikke afhøre, forinden din advokat har gennemlæst sagens bilag.

à Giv ikke samtykke til beslaglæggelse eller ransagning, med mindre din advokat har rådet dig hertil.

Er du sigtet inden for erhvervsstrafferet?

Hvis du står med en erhvervsrelateret straffesag eller har en på vej, så står vi klar til at hjælpe dig! Vores forsvarsadvokater er specialiserede i at føre straffesager. Med erfaring fra både Anklagemyndigheden og Politiet bistår vi dig med bred viden og stor erfaring. Ring ind til os for en uforpligtende og fortrolig snak.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!