Erhvervsrelaterede sager efter Straffeloven m.v.

Der er ikke mange bestemmelser i Straffeloven, som man kan straffe et selskab efter. Straffelovens bestemmelser er altovervejende rettet mod fysiske personer.

Denne type sager angår derfor oftest følgende situationer:

  • En person fra virksomheden er blevet sigtet/tiltalt for overtrædelser.
  • Typisk formueforbrydelser som tyveri, underslæb, mandatsvig eller bedrageri. Det kan dog også være i andre love, fx ved insiderhandel, cybercrime og hvidvask:

Erhvervsstraffesager

Sigtede og evt. virksomheden har så tidligt som muligt brug for en forsvarer, der ved, hvordan man bedst varetager interesserne i erhvervsstraffesager.

Virksomhedens ledelse får oplysninger, der tyder på, at en eller flere medarbejdere har begået noget strafbart.

Ofte ønsker virksomhedens ledelse først at få undersøgt sagen til bunds inden myndigheder involveres. Måske ønsker man slet ikke at involvere myndigheder. I stedet ønskes en intern undersøgelse med henblik på disciplinær konsekvens, afskedigelse. Desuden for at sikre at sagen ikke kommer pressen til kendskab.

Lad os rådgive dig

Her kan vi assistere virksomheden med en intern undersøgelse, rådgivning om de lovgivningsmæssige rammer for disciplinære reaktioner, afskedigelse/bortvisning, forligsmuligheder.

I Advokatgruppen har vi ansættelsesretlige ekspertise, så vi kan sørge for at grundlaget for fx en bortvisning eller aftale tavshed er vandtætte. Vores undersøgelse foretages bl.a. af Rasmus Lind Hardt. Med sin efterforskningserfaring fra politiet og senere som anklager, er han garant for en professionel og objektiv undersøgelse samt en sikker bevisvurdering.

Ved en intern undersøgelse foretaget af en advokat, har I den særlige fordel at advokatens viden og undersøgelsesmateriale er omfattet af en lovbestemt tavshedspligt som ikke automatisk gælder andre aktører.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!