Udbudsret

Som offentlig eller offentlig støttet bygherre, er der en række regler som kræves iagttaget i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Der skelnes mellem entrepriser med en samlet værdi på mere eller mindre end 38.960.213 kr. (2017) – kaldet tærskelværdien.

Offentlige udbud under denne tærskelværdi kan behandles i henhold til tilbudsloven, mens udbud over tærskelværdien behandles i henhold til udbudslovens af 1. januar 2016.

Reglerne regulerer udbudsprocessen og opstiller en række overordnede krav om ligebehandling, gennemsigtighed, ikke-diskrimination og offentlighed/åbenhed.

Dertil gælder en omfattende regulering af det konkrete udbud, som kræves iagttaget, idet manglende iagttagelse heraf, kan medføre erstatningskrav og eventuelt krav om at et eventuelt gennemført udbud skal gå om.

Som forbigået entreprenør kan det således være af interesse at få en vurdering af om spillereglerne i forbindelse med et udbud er fulgt, idet der i modsat fald kan klages til Klagenævn for Udbud, under Erhvervsstyrelsen.

Der opstilles dog her en række klagefrister som må overholdes for at få sin klage behandlet. Udgangspunktet er en frist på 45 kalenderdage fra ordregiverens offentliggørelse af indgåelse af kontrakt i EU-tidende eller 45 kalenderdage fra ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Vi rådgiver om de entrepriseretlige udbudsregler efter både tilbudsloven og udbudsloven. Dette gælder både på entreprenørsiden og på bygherresiden.