Tidsfrister, forlængelser og forsinkelser

Tidsfrister og Forlængelser

Når en bygherre og entreprenør indgår en entreprisekontrakt, fastsættes der typisk en tidsplan samt en deadline for byggeriets færdiggørelse. Udover disse vigtige datoer kan der også indgå aftaler om yderligere frister, såsom mellem-frister, der fungerer som milepæle i byggeriets forløb.

I nogle entreprisekontrakter kan parterne desuden have aftalt, at både bygherren og entreprenøren i visse situationer har mulighed for at forlænge tidsfristerne. Det er vigtigt at have klare regler og rammer for forlængelser, således at begge parter er enige om, hvornår og hvordan en forlængelse kan finde sted.

At have en velstruktureret og tydelig entreprisekontrakt, der tager højde for tidsfrister og muligheder for forlængelse, kan spare parterne for unødvendige tvister og forsinkelser i byggeriets forløb.

AB 18 – regler om tidsfristforlængelse

I tilfælde af at parterne i en entreprisekontrakt har valgt at følge AB 18 reglerne (eller AB 92), er der specifikke bestemmelser for tidsfristforlængelse. Disse regler er beskrevet i §§ 39 og 42 i AB 18. § 39 omhandler entreprenørens ret til at forlænge tidsfristerne, mens § 42 tager sig af bygherrens ret til tidsfristforlængelse.

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Entreprenøren kan få forlænget tidsfristerne for arbejdet, hvis der opstår forsinkelser på grund af specifikke forhold. Disse forhold kan være ændringer i arbejdet krævet af bygherren, forsinkelser på grund af bygherrens eller en anden entreprenørs handlinger, eller eksterne faktorer som krig, usædvanlige naturbegivenheder og vejrforhold, der forhindrer eller forsinker arbejdet.

Entreprenøren skal underrette bygherren skriftligt om eventuelle forsinkelser så hurtigt som muligt og forsøge at undgå eller begrænse forsinkelsen. Endvidere skal entreprenøren underrette bygherren om ønsket om tidsfristforlængelse i overensstemmelse med § 39 i AB 18.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

I en entreprisekontrakt følger parterne ofte reglerne i AB 18, der i § 42 fastsætter tydelige retningslinjer for bygherrens mulighed for tidsfristforlængelse. Bygherren har også ret til at få forlænget tidsfristerne i tilfælde af ændringer i arbejdet, force majeure, usædvanligt vejr eller offentlige påbud eller forbud.

Bygherren skal dog også forsøge at begrænse forsinkelsen og give entreprenøren skriftlig meddelelse, når forsinkelsen opdages. Det er væsentligt, at begge parter er enige om, hvornår og hvordan en forlængelse kan finde sted for at undgå unødvendige tvister og forsinkelser i byggeriets forløb.

Forsinkelser

Når der indgås en entreprisekontrakt, fastsættes der typisk en tidsplan for, hvornår byggeprojektet skal stå færdigt. Hvis tidsplanen ikke overholdes, opstår der en forsinkelse, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for både bygherren og entreprenøren.

Forsinkelser kan skyldes ydre forhold som usædvanlige naturbegivenheder, brand, eller interne faktorer som sygdom eller ændringer i projektet. Det er vigtigt, at parterne på forhånd aftaler, hvem der har ansvaret for forsinkelser, og at de er enige om, hvornår og hvordan en tidsfristforlængelse kan finde sted for at undgå unødvendige tvister og forsinkelser.

Entreprenøren kan have ret til tidsfristforlængelse for at undgå erstatningsansvar eller dagbod til bygherren.

AB 18

AB 18 er en standardkontrakt, der indeholder bestemmelser om ansvar og erstatningskrav ved forsinkelser i byggeprojekter. Ifølge kontrakten er det entreprenøren, der har ansvar for forsinkelser, medmindre han opnår ret til tidsfristforlængelse.

Hvis der er aftalt dagbod, kan bygherren ikke også kræve erstatning. Hvis der ikke er aftalt dagbod, kan bygherren rejse et erstatningskrav mod entreprenøren, men der er visse betingelser, der skal være opfyldt. Hvis forsinkelsen skyldes bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forhold, er det bygherren, der skal betale entreprenøren erstatning.

Reglerne om bygherrens hæftelse ved forsinkelse findes i AB 18 § 43. Det er vigtigt at have klare aftaler om tidsfristforlængelse og ansvar for forsinkelser for at undgå tvister og forsinkelser i byggeriets forløb.

Forcering

Forcering i byggeprojekter kan anvendes af både bygherre og entreprenør, hvor de enes om at fremskynde arbejdet for at indhente en forsinkelse. Dette kan gøres ved at ansætte yderligere arbejdskraft eller udføre arbejdet uden for de aftalte tidspunkter, såsom i weekender eller om aftenen.

Ved at anvende forcering kan entreprenøren i visse tilfælde undgå forsinkelser i projektet, hvis han ser, at tidsplanen er ved at blive forsinket. Ifølge AB 18 er reglerne om forcering beskrevet i § 41, og det er vigtigt at have klare aftaler og retningslinjer for forcering for at undgå tvister og forsinkelser i byggeriets forløb.

Brug for juridisk bistand?

Har du brug for professionel juridisk rådgivning vedrørende forsinkelse i dit byggeprojekt? Vi har mange års erfaring med at rådgive både private og professionelle bygherrer og entreprenørvirksomheder.

Vi kan hjælpe med udarbejdelse af en entreprisekontrakt og sikre, at I har klare aftaler om tidsfristforlængelse og ansvar for forsinkelser for at undgå potentielle tvister.

Kontakt os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende samtale om jeres situation eller benyt kontaktformularen på vores hjemmeside – så ringer vi til dig.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!