Myndighedsgodkendelse

Når man planlægger et byggeprojekt, er det vigtigt at overholde de forskellige love og administrative krav. Før man kan starte byggeriet, skal der ofte søges om tilladelser, herunder en myndighedsgodkendelse. Denne tilladelse er afgørende for byggeriets gennemførelse og kræver præcise mål og skitser af byggeriet.

Det er vigtigt at søge om tilladelsen tidligt i processen, da det kan hindre unødig investering i projektet. Nogle byggeprojekter kræver ikke blot en tilladelse, men flere forskellige tilladelser, såsom miljørelaterede tilladelser. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at reglerne kan variere fra kommune til kommune.

De vigtigste regler at være opmærksom på er:

  • Byggeloven
  • Bygningsreglementet
  • BBR-loven
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
  • Planloven
  • Kommuneplaner, lokalplaner osv.

Udover de forskellige regler, skal man også være opmærksom på, hvilken zone man bygger i, bebyggelsesprocenten, energiklassen, byggeskadeforsikring, bygningens indretning mm.

Byggetilladelsen ansøger man om på borger.dk eller på kommunens hjemmeside.

Hvem ansøger om tilladelse?

Det er vigtigt at have en klar aftale om, hvem der skal ansøge om myndighedsgodkendelse for et byggeprojekt. I kontrakten mellem bygherren og entreprenøren bør dette specificeres tydeligt. Hvis der ikke er en aftale på plads, kan man hente vejledning i de almindelige betingelser for byggeri.

Ifølge AB 18 § 20 er det bygherren, der er ansvarlig for at søge om godkendelse af projektet og afholde udgifterne hertil. Det er dog entreprenørens ansvar at anmelde og søge om tilladelser, der vedrører selve arbejdets udførsel.

I tilfælde af en totalentreprise er det totalentreprenøren, der står for at få myndighedsgodkendelse af projektet og søge om tilladelser, der vedrører arbejdets udførelse.

Frister for myndighedsgodkendelse

Når det kommer til at søge om tilladelser til et byggeprojekt, er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige frister, der er involveret. Det er særligt vigtigt at huske på, at en byggetilladelse kun er gyldig i et år, så hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette tidsrum, skal der søges om en ny tilladelse.

Det er også vigtigt at tage højde for, at ansøgningsprocessen kan tage tid. Derfor skal man for at undgå unødig forsinkelse af byggeprojektet søge om tilladelser i god tid.

Ibrugtagningstilladelse

Efter afslutningen af byggeriet og inden ibrugtagning af bygningen skal der normalt foretages en færdigmelding af projektet. Medmindre der er gældende undtagelser, skal byggerier, der kræver en byggetilladelse, færdigmeldes. Færdigmeldingen fungerer som en bekræftelse på, at byggeriet er i overensstemmelse med de tilladelser, der er givet.

Når færdigmeldingen er godkendt af kommunen, vil en ibrugtagningstilladelse blive udstedt, og derefter kan bygningen tages i brug. Ibrugtagningstilladelsen er en efterfølgende godkendelse af, at byggeriet overholder alle kravene i byggetilladelsen.

Hvis man bygger ulovligt

Hvis du har bygget noget uden at have tilladelse, kan du risikere at få en bøde. Man løber derudover en stor risiko, hvis man ikke foretager myndighedsgodkendelse. Man kan risikere at blive tvunget til at rive byggeriet ned eller til at ændre de tiltag, der er ulovlige ved byggeriet.

Man skal ved salg af ejendommen dokumentere, at ombygninger er udført lovlige. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår man skal have myndighedernes tilladelse, eftersom det ellers kan få store konsekvenser. Myndighedsgodkendelse skal anses som en dokumentation over for myndigheder for, at man har overholdt lovgivning og bygget lovligt. Det har derfor afgørende betydning, at man har fået tilladelse til at bygge.

Har du brug for hjælp?

Vi rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning indenfor alle emner under entreprise, udarbejdelse af en entreprisekontrakt samt vedrørende myndighedsgodkendelse.

Kontakt os på telefon 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale om jeres situation. Du kan også udfylde vores kontaktformular på siden her eller her.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!