Konflikter mellem bygherren og entreprenøren

Konflikter, også kaldet tvister, mellem bygherren og entreprenøren opstår typisk, fordi bygherren ikke er tilfreds med det leverede arbejde. Det kan også være på grund af entreprenørens forsinkelse, eller fordi bygherren ikke betaler til den aftalte tid.

Tvister opstår ofte, når der ikke i fornødent omfang er taget stilling til relevante forhold i aftalegrundlaget.

Hvis I som aftaleparter har besluttet at de almindelige betingelser AB 18, AB Forenklet eller ABT 18 skal være gældende, så har I samtidig taget stilling til, hvordan tvister skal afgøres. Det er nemlig et standardvilkår i AB-regi, at tvister i udgangspunktet skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Dog gælder den modifikation, at der ikke i forbrugeraftaler kan aftales voldgiftsbehandling. Dette sker forud for en tvists opståen, hvorfor en sådan voldgiftsklausul er uden virkning for forbrugeren.

Hvis I ikke har aftalt at almindelige betingelser i AB-regi, er udgangspunktet behandling af sagen ved de ordinære domstole, dvs. byretten og landsretten. Hvis I er enige herom, kan I dog aftale voldgiftsbehandling efter tvistens opståen.

Har du brug for en advokat?

Hos Advokatgruppen har vi specialiserede advokater med mange års erfaring inden for entrepriseret. Vores advokater har erfaring med at håndtere de mangeartede tvister, der kan opstår mellem bygherrer og entreprenører. Vi anbefaler, at I henvender jer til en professionel rådgiver allerede inden tvisten opstår. Kontakt os i dag så vi kan hjælpe dig med at forebygge de mange tvister, der kan opstå i din entreprisekontrakt. Vi tilbyder dig en gratis og indledende vurdering af din sag.