Hvis entreprenøren går konkurs

Håndtering af entreprenør konkurs: Vigtige juridiske trin

Når ens entreprenør går konkurs under byggeriet, kan det skabe en række udfordringer for bygherren. Mens der er en mulighed for, at konkursboet kan overtage entrepriseaftalen og fuldføre byggeriet, er dette ofte undtagelsen, især hvis byggeriet allerede er påbegyndt.

Hvis konkursboet ikke indtræder i aftalen, kan bygherren ophæve aftalen og kræve erstatning for misligholdelsen. Det anbefales at holde en stadeforretning for at dokumentere eventuelle mangler og fordyrelser.

Hvis AB 92 eller AB 18 er aftalt, kan der også rettes et direkte krav for mangler mod entreprenørens underentreprenør. Det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske trin i håndteringen af en entreprenørkonkurs for at beskytte ens rettigheder som bygherre.

Entreprenørens materiel og materialer

Når en entreprenør går konkurs under byggeriet, kan det rejse spørgsmålet om, hvad der skal ske med entreprenørens materiel og materialer. Bygherren kan vælge at benytte sig af disse, hvis det vil medføre et økonomisk tab at fjerne dem. Dette gælder både ved anvendelse af AB 92 og AB 18, men også uden disse kontrakter.

Ved at benytte sig af entreprenørens materiel og materialer kan man mindske risikoen for værdispild og forsinkelser, og samtidig betale mindre til en ny entreprenør. Det er dog vigtigt at huske, at man skal betale konkursboet for brugen af disse, og at dette kan modregnes i ens erstatningskrav.

Bygherrens muligheder

Når en entreprenør går konkurs, kan det medføre store økonomiske tab for bygherren. Derfor bør bygherren forholde sig til risikoen for konkurs og kræve, at entreprenøren stiller sikkerhed.

Ifølge AB 92 og AB 18 kræves det at entreprenøren stiller sikkerhed på 15% af entreprisesummen, som nedskrives til 10% efter levering af byggeriet. Dog er det iht. AB 18 ikke krævet for entreprisesummer under 1 mio. kr. Entreprenøren kan forsøge at fravige denne forpligtelse, så det er vigtigt at være opmærksom når kontrakten indgås.

Som bygherre bør man også undersøge entreprenørens økonomi og sikre, at den aftalte garanti faktisk stilles. Det er også vigtigt at undgå at betale mere end det udførte arbejde, for at minimere tabet ved en eventuel konkurs. Ved at tage disse forholdsregler kan bygherren beskytte sig selv og minimere risikoen for økonomisk tab i tilfælde af en entreprenørkonkurs.

Har du brug for en advokat?

Hos Advokatgruppen har vi specialiserede advokater med mange års erfaring inden for entrepriseret. Vores advokater har erfaring med at håndtere de mangeartede tvister, der kan opstår mellem bygherrer og entreprenører. Vi anbefaler, at I henvender jer til en professionel rådgiver allerede inden tvisten opstår.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her – så vil du blive ringet op hurtigst muligt. Får du rådgivning af os, kan vi hjælpe dig med at forebygge de mange tvister, der kan opstå i din entreprisekontrakt. Vi tilbyder dig en gratis og indledende vurdering af din sag.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!