AB 18: Almindelige betingelser

AB 18 blev vedtaget i 2018, og træder således i stedet for AB 92 fra 1992. AB 18 står for almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. AB 18 er et regelsæt, som bygherren og entreprenøren kan vælge, skal gælde for deres kontrakt. Regelsættet er forholdsvist omfattende og regulerer parternes aftalegrundlag, sikkerhedsstillelse og forsikring, udførelsen af entreprisen, betaling, tidsfristforlængelse og forsinkelse, aflevering, mangler, eftersyn, ophævelse og tvistløsning.

Det er frivilligt for jer som aftaleparter, om I ønsker at vedtage AB 18 regelsættet for jeres kontrakt. Hvis I har valgt AB 18 for jeres kontrakt, så foreskriver regelsættet en række rettigheder og forpligtelser for aftaleparterne.

AB 18 (og tidligere AB 92) er ét af de mest anvendte regelsæt ved professionelle byggerier. Regelsættet er beregnet til at regulere aftaler inden for fag-, stor- og hovedentreprise. Hvis du derimod har brug for et regelsæt i forbindelse med en totalentreprise, så bør ABT 18 regelsættet anvendes.

Desuden kan man ved mindre entrepriser, med fordel anvende AB Forenklet, som er et afkog af AB 18, og som minder mere om den mere simple regulering i de tidligere almindelige betingelser AB 92.

ABT 18

”Almindelige betingelser for totalentreprise”

ABT 18 reglerne er specielt designet til totalentrepriser, hvor entreprenøren er ansvarlig for både byggeri og projektering. Parterne i kontrakten kan frivilligt vælge at implementere ABT 18, der beskriver deres respektive rettigheder og forpligtelser.

ABT 18 fastlægger de almindelige regler for sikkerhedsstillelse, forsikring, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering og behandling af tvister mellem bygherre og entreprenør. Kontrakten mellem parterne kan bekræfte, at ABT 18 er vedtaget.

ABR 18

”Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”

ABR 18 er et regelsæt, der anvendes i teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed. Det er ikke lovbaseret, men derimod et valgfrit fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

ABR 18 fastsætter regler om parternes rettigheder og forpligtelser i et rådgivningsforhold, herunder ydelser, sikkerhedsstillelse, forsikringspligt, risikofordeling, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering, mangelsbeføjelser, reklamation og behandling af tvister.

Det er dog ikke tilstrækkeligt til at regulere rådgivningsforhold fuldt ud, og derfor vil ABR-vilkårene næsten altid blive suppleret af en konkret rådgivningsaftale med henvisning til en ydelsesbeskrivelse.

AB Forbruger

AB Forbruger er et særligt sæt af aftalevilkår, der regulerer aftaler mellem privat forbruger og håndværker/entreprenør. Det er frivilligt at anvende AB Forbruger, og aftalen kan indgås direkte mellem parterne. AB Forbruger er et velkendt regelsæt, der bruges i forbrugerforhold og kan anvendes til nybyggeri, renovering eller ombygning.

Skal jeg vælge almindelige betingelser for mit kontraktforhold?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vedtage AB 18, AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 for dit kontraktforhold, anbefaler vi, at du kontakter vores specialiserede entrepriseretsadvokater.

Vores advokater kan rådgive dig i den rigtige retning, og hjælpe dig med at udarbejde lige præcis den entreprisekontrakt, som passer til jeres aftale.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden. Den første indledende samtale er gratis.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!