Whistleblowingordninger

Selskabsordninger om whistleblowing er et relativt nyt fænomen i Europa, som kan forventes at få stor opmærksomhed i fremtiden. Inden for de seneste 3 år har et betydeligt antal store og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med Datatilsynets regler om anmeldelsespligt af whistleblowingordninger offentligt registreret, at de har etableret en whistleblowingordning. Visse selskaber er direkte forpligtet til at indføre en whistleblowerordning. Andre selskaber anser indførelse af en whistleblowerordning som et helt naturligt led i den internationale udvikling inden for selskabsledelse.

En whistleblowerordning er et informationssystem med mulighed for både elektronisk, telefonisk eller manuel indberetning til ledelsen af alvorlige problemer i virksomheden om ressourcespild, magtmisbrug, korruption, ulovligheder, uredelighed, dårlig ledelse eller lignende.

Nyere eksempler har vist, at whistleblowerordninger har afsløret uhensigtsmæssigheder for millioner af kroner. Etablering af en effektiv ”sladrehank” til den øverste ledelse, vil derfor på sigt kunne spare betydelige midler for mange selskaber, og dermed i sidste ende kunne ses på bundlinjen.

Derfor bliver whistleblowingordninger også i dag opfattet som et værdifuldt bidrag til virksomhedens risikostyring og udvikling. Ordningerne integreres ofte i sammenhæng med virksomhedens fælles værdisæt, som skal sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af virksomheden, ved, hvad der er korrekt virksomhedsadfærd. Sustainability og corporate social responsibility bliver således også betragtet som en ny branding arena for virksomheder generelt.

Hertil kommer, at det følger af nyeste anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse (2010) at ”det øverste ledelsesorgan anbefales at beslutte, hvorvidt der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.”

Anbefalingen som har en naturlig sammenhæng med en virksomheds CSR-tiltag jf. årsregnskabslovens §99 a, må forventes at få stor praktisk betydning for alle danske selskaber med professionel ledelse i mange år fremover.

Advokatgruppen udbyder nu et koncept vedrørende indførelse af whistleblowingordninger til virksomheder helt ned til 20 ansatte og op til flere tusinde – tilpasset virksomhedens behov.

Konceptet omfatter håndteringen lige fra overvejelserne om indførelse, implementeringsfasen, som den løbende drift af ordningen og medarbejdersiden involveres naturligt når ledelsen har besluttet at indføre en ordning. Konceptet tilpasses den enkelte virksomhed og den grundlæggende tanke er: ”keep it simple”.

Der kan også tilbydes et kursus som giver en samlet oversigt over området for selskaber som allerede har indført, eller påtænker at indføre en whistleblowerordning. De komplicerede internationale og nationale regler som gælder om whistleblowerordninger på de forskellige retsområder, gennemgås grundigt og belyses ud fra seneste retspraksis. Kurset kan arrangeres så det udgør en del af indførelsen af ordningen eller overvejelserne herom.