Opsigelse

Vi står også klar til at hjælpe dig, når en medarbejder skal opsiges – eller selv siger op

Uanset om du står over for at skulle opsige en medarbejder, eller en medarbejder selv har sagt sin stilling op, så står vi klar til at hjælpe dig med de udfordringer opsigelsen medfører.

Opsigelse af en medarbejder

Når du skal opsige en medarbejder er det vigtigt at du har styr på de gældende opsigelsesvarsler og mange andre forhold, der kan være svære at overskue for en arbejdsgiver.

Er din medarbejder funktionær eller timelønnet, omfattet af en overenskomst, eller måske underlagt en ansættelsesklausul?

Disse og flere forhold skal man som arbejdsgiver holde sig for øje, når man overvejer at opsige en medarbejder.

Opsigelsesvarsler

Dine opsigelsesvarsler som arbejdsgiver afhænger af både lovgivning, evt. overenskomster og den konkrete ansættelseskontrakt.

For funktionærer er arbejdsgivers opsigelsesvarsler fastsat i Funktionærloven. Efter Funktionærloven afhænger det almindelige opsigelsesvarsel af medarbejderens anciennitet og om der er aftalt prøvetid. De almindelige opsigelsesvarsler kan dog fraviges ved aftale, så længe det ikke sker til skade for funktionæren.

For andre medarbejdere af hænger opsigelsesvarslerne oftest af den indgåede ansættelsesaftale og evt. overenskomster.

Funktionærer kan dog også være omfattet af overenskomster, hvorfor det som arbejdsgiver altid er vigtigt at sætte sig nøje ind i reglerne der regulerer det enkelte ansættelsesforhold.

Saglighed

Ved opsigelses af funktionærer, der på tidspunktet for opsigelsen har været ansat i 12 måneder eller mere, har medarbejderen krav på, at en evt. opsigelse sker på et sagligt grundlag.

Vurderes opsigelsen ikke at være saglig, da har funktionæren i udgangspunktet krav på en godtgørelse, der sædvanligt kan udgøre op til 3 måneders løn og for medarbejdere med lang anciennitet helt op til 6 måneders løn.

Skæringstidspunktet på de 12 måneders ansættelse gælder ikke for opsigelser i strid med anden lovgivning som ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Man skal som arbejdsgiver derfor, uanset tidspunktet for opsigelsen, være opmærksom på, om opsigelsen kan være i strid med anden lovgivning.

Overenskomster kan indeholde lignende krav til sagligheden af opsigelsen, hvorfor man også med ikke-funktionærer skal være opmærksom på, om opsigelsen kan udløse en godtgørelse eller andre sanktioner.

Medarbejderens egen opsigelse

Når en medarbejder selv siger sin stilling op er opsigelsen omfattet af færre regler end ved arbejdsgivers opsigelse. Det betyder dog ikke, at der slet ikke gælder nogen regler for medarbejderens egn opsigelse.

Opsigelsesvarsel

Medarbejderens opsigelsesvarsel er, ligesom arbejdsgivers opsigelsesvarsel, reguleret i både lov, overenskomster og den individuelle ansættelseskontrakt.

Efter Funktionærloven kan en medarbejder opsige sin stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Varslet er ikke afhængigt af anciennitet, men kan forlænges ved aftale, dog under forudsætning af, at arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende.

Der kan for ansættelsesforholdet aftales en prøvetid, hvor begge parters opsigelsesvarsel nedsættes til 14 dage i de første 3 måneder af ansættelsesforholdet.

Også for andre typer medarbejdere kan der i evt. overenskomster eller i ansættelseskontrakten aftales faste opsigelsesvarsler. Som arbejdsgiver skal man således være opmærksom på, om medarbejderen siger sin stilling op med det korrekte varsel.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!