Direktørkontrakter

Få hjælp til at udarbejde direktørkontrakten rigtigt

En direktør er i udgangspunktet ikke omfattet af de danske beskyttelseslove, som f.eks. funktionærloven og ferieloven, da en direktør ikke betragtes som en almindelig lønmodtager. Det betyder på den ene side, at der er stor aftalefrihed ved udfærdigelsen af en direktørkontrakt, men det betyder på den anden side også, at direktørens rettigheder og forpligtelser i høj grad afhænger af direktørkontrakten. Det er derfor vigtigt at gøre sig grundige overvejelser om direktørkontrakten.

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er kort sagt direktørens ansættelseskontrakt. Det er en aftale, der indgås mellem direktøren og virksomheden ved direktørens ansættelse.

Direktøren indtager en særlig stilling i virksomheden, og det må derfor først og fremmest klarlægges, om den pågældende ansatte er direktør eller en almindelige lønmodtager. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at stillingsbetegnelsen ikke er afgørende. Det afgørende er derimod, om stillingen reelt repræsenterer den øverste ansvarlige daglige ledelse. Dog vil en anmeldelse af en direktør til Erhvervsstyrelsen skabe en formodning for, at den pågældende er en direktør, og denne formodning er vanskelig af afkræfte.

Hvis der indgås en direktørkontrakt med en medarbejder, men det senere viser sig, at den pågældende reelt er lønmodtager, er konsekvensen, at beskyttelseslovene for lønmodtagere finder anvendelse, f.eks. funktionærloven. Hvis direktørkontrakten indeholder bestemmelser, der strider imod disse beskyttelseslove, vil de derfor være ugyldige.

Hvad indeholder en direktørkontrakt?

Der er ingen lovregulering af, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Det er derfor op til parterne selv at beslutte, hvad der skal stå i kontrakten.  

Der er dog en række punkter, som direktørkontrakten bør indeholde. Det drejer sig om:

  •   Stillingsbeskrivelse og beføjelser
  •   Vederlag, bonus og personalegoder samt pension og ferie
  •   Mulighed for andre hverv under ansættelsen
  •   Kunde- og/eller konkurrenceklausuler
  •   Tavshedspligt
  •   Incitamentsordninger som f.eks. optioner og warrants
  •   Forsikringer
  •   Opsigelse, herunder i tilfælde af ejerskifte
  •   Fratrædelsesgodtgørelse
  • Afgørelse af tvister

Der er således mange emner, som må overvejes ved udarbejdelsen af en direktørkontrakt.

Hvad skal du være opmærksom på?

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at selskabsloven indeholder en række regler om direktører. I loven er direktørens overordnede opgaver og ansvar angivet, ligesom den også indeholder et forbud mod spekulation og udbetaling af selskabets midler til direktøren.

Sådan kan vi hjælpe dig med en direktørkontrakt

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe med at skræddersy en direktørkontakt, så den tilgodeser lige netop din virksomheds behov. Vi vurderer gerne din virksomheds skabeloner uden beregning. Mød vores dedikerede advokater her

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!