Direktørkontrakter

Få hjælp til at udarbejde direktørkontrakten rigtigt

En direktørkontrakt adskiller sig fra f.eks. en funktionærkontrakt ved, at der ved indgåelsen er en langt højere grad af aftalefrihed.

Vi kan hjælpe med at skræddersy en direktørkontrakt, så den bedst muligt tilgodeser alle dine behov.

Ved indgåelse af en direktørkontrakt skal man bl.a. være opmærksom på følgende forhold:

  • At få skræddersyet den rigtige lønpakke
  • Behovet for ansættelsesklausuler
  • Incitamentsordninger som f.eks. optioner og warrants
  • Mulighed for opsigelse