Bortvisning

Vi hjælper dig, hvis du får behov for at bortvise en medarbejder

Bortvisning af en medarbejder er den strengeste ansættelsesretlige sanktion en arbejdsgiver kan benytte sig af.

I modsætning til en opsigelse vil medarbejderen øjeblikkeligt skulle standse arbejdet, forlade arbejdspladen og ikke længere være berettiget til at modtage løn.

Fordi der er tale om en så indgribende sanktion er bortvisning underlagt strenge krav til berettigelsen af bortvisningen. Som arbejdsgiver skal man derfor være forsigtig med hvornår man vælger at bortvise en medarbejder i stedet at opsige vedkommende.

Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig med hurtigt at vurdere om en bortvisning er berettiget og med at effektuere bortvisningen.

Krav til berettigelsen af bortvisningen

For arbejdsgiveren er der flere faldgruber at tage sig i agt for, når man skal bortvise en medarbejder.

Bortvisningsgrundlaget

For det første skal den pågældende medarbejder have udvist en sådan adfærd, at en bortvisning overhovedet kan komme på tale. Typisk vil der her skulle være tale om grov eller gentagen misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Udløses bortvisningen af gentagen misligholdelse af ansættelsesforholdet, da vil det som oftest være et krav, at den pågældende medarbejder tidligere har modtaget advarsler, hvor en potentiel bortvisning ved gentagelse er varslet.

Ved en enkelt grov misligholdelse af ansættelsesforholdet kan medarbejdere i nogle tilfælde bortvises alene på baggrund af den enkeltstående misligholdelse. Der stilles her store krav til, hvor grov misligholdelsen har været. En sådan bortvisning anvendes f.eks. i tilfælde af medarbejderens udøvelse af konkurrerende virksomhed, underslæb, tyveri fra arbejdspladsen eller lignende.

Passivitet

Det er meget vigtigt, at man som arbejdsgiver reagerer så hurtigt som muligt på en medarbejderes misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Der er gennem retspraksis skabt nogle strenge regler om arbejdsgivers passivitet i forbindelse med bortvisninger. Kravet er, at arbejdsgiver reagerer i umiddelbar tilknytning til, at arbejdsgiver bliver opmærksom på det forhold der begrunder bortvisningen. Gør man ikke det, så risikerer man, at bortvisningen vil blive fundet uberettiget, uanset om bortvisningsgrundlaget er tilstrækkeligt.

Høring af medarbejderen

Står man overfor at skulle bortvise en medarbejder, da kan det være meget væsentligt først at høre medarbejderen, så man undgår evt. misforståelser eller at overse undskyldelige forhold. Manglende høring af medarbejderen kan i nogle tilfælde føre til, at bortvisningen anses for uberettiget, selv hvis bortvisningsgrundlaget i sig selv er tilstrækkeligt.

Du kan læse mere om bortvisning af medarbejdere på vores specialhjemmeside arbejdsret.dk.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!