Udstykning

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Eksperter i udstykning
  2. Hvad betyder udstykning?
  3. Reglerne for udstykning
  4. Udstykning af grund i byzone
  5. Udstykning af grund i sommerhusområder
  6. Udstykning af grund i landzone

 

Eksperter i udstykning

Når det kommer til ejerskab og anvendelse, er der grundigt redegjort for hver eneste kvadratmeter i Danmark. I 1960’erne var lovgivningen lempelig, og private kunne mere eller mindre sælge grunde og bygge på dem, som de lystede. Det gjorde folk i høj grad også, og parcelhuskvarterer skød op på ofte tilfældig og uhensigtsmæssig vis. I 1970 kom der en By- og Landzonelov, som gjorde det vanskeligere at sælge jord fra.
Ønsker du at sælge noget af din grund fra i dag, skal du i gang med en relativt omstændelig proces, nemlig udstykning.

Hvad betyder udstykning?

Udstykning af din grund betyder, at du deler den op i flere. Skal du sælge dele fra til byggegrunde, hedder processen også udmatrikulering, hvor grunden får sin egen adresse og matrikelnummer. Har du en stor grund, kan det måske være fristende at sælge noget af den fra. Måske slipper du så for at forholde dig til vedligeholdelsen af en stor grund, mens du samtidigt får frigivet nogle penge.
Udstykning kan da også i nogle tilfælde være en rigtig god idé, mens det andre gange enten ikke kan betale sig eller lade sig gøre. Det er nemlig, som tidligere nævnt, en lidt omstændelig proces at udstykke din grund.

Sådan er reglerne for udstykning

Det er Udstykningsloven, der regulerer området, og der er klare regler for, hvad du må og ikke må. Der er stor forskel på reglerne for udstykning af grunde i byzoner, i landzoner og i sommerhusområder.
Så snart du ændrer på din grund, hvad end du sælger fra eller lægger til, ændrer du på matrikelgrænserne, og så skal du have fat på en beskikket landinspektør. De er de eneste, der må udføre arbejdet med at ændre på skel og matrikler.

Sådan kan du udstykke din grund i byzone

Der er mange ting, du skal forholde dig til, når du går med tanker om at udstykke din grund i byzonen. Der må ikke udstykkes grunde under 700 kvadratmeter, så er din grund under 1.400 kvadratmeter, ser det sort ud. Herudover skal der være tilladelse i lokalplanen til udstykningen, ligesom tinglyste servitutter og lignende heller ikke må være i vejen.
Der skal også ses på ting som jordforhold, tilslutning og tilkørsel, inden grunden er byggemoden.

Endelig har vi skattelovningen. Parcelhusreglen er dén, der gør, at vi ikke betaler skat af fortjenesten på et almindeligt hussalg. Er grunden under 1.400 kvadratmeter, og har du selv boet i huset, slipper du for skatten, mens den i udgangspunktet skal betales i andre tilfælde. Du har sandsynligvis ikke boet på din ny-udstykkede grund, så du skal regne med, at der altså skal betales skat.
Der er også mulighed for at udstykke din grund til ejerlejligheder. Dette har dog både fordele og ulemper i forhold til en klassisk udstykning. Dem vil vi med glæde uddybe for dig.

Sådan kan du udstykke din grund i sommerhusområder

I sommerhusområder er mindstekravet for grunde 1.200 kvadratmeter, og herudover er rigtig mange sommerhusområder udstyret med bevarende lokalplaner, der rækker udover minimumskravet for grundstørrelser. Ved sommerhuse gælder de samme regler for beskatning som i byzonen; at fortjenesten er skattepligtig, når du ikke har boet på den udstykkede grund.

Sådan kan du udstykke din grund i landzone

Det er ikke forfærdeligt svært at sælge din landbrugsjord fra til et andet landbrug. Der skal bare være styr på opmåling, dokumentation, tinglysning og alle de andre formaliteter, ligesom der kan være lidt kompleksiteter i forhold til SKAT.
Det er til gengæld svært at udstykke jord i landzoner, hvis formålet er, at der skal bygges beboelse. Det strider nemlig mod planlovens formål, som blandt andet er at undgå, at vi spreder os alt for meget i landskabet. Det kan dog i nogle tilfælde lade sig gøre, hvis grundene grænser op til byzone eller landsbyer, men det kræver velvilje fra din kommune. Din kommune har i øvrigt sandsynligvis selv byggegrunde på hylderne.
Derudover skal du sikre dig, at der ikke ligger hindringer i områdets lokalplan, ligesom tinglyste servitutter og lignende heller ikke må ligge i vejen.

Sådan kan vi hjælpe dig med udstykning

Vi kan hjælpe og rådgive dig, hvis du går med planer om at udstykke din grund. Vores boligadvokater er eksperter i regler og praksis, når det gælder udstykning, og vi kan hjælpe dig med at søge de rette tilladelser. Vi kan undersøge lokalplaner og servitutter, ligesom vi kan rådgive dig i de skattemæssige forhold. Sammen med en landinspektør kan vi få dig trygt og godt igennem hele processen – fra tanke til tinglysning.

 

advokat Per Q. Ovesen Århus agentaftaler husadvokat boligadvokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!